ທ່ານຊາຍຄວນຮູ້ໄວ້…!! ກີນອາຫານແນວໃດ ” ນ້ອງຊາຍ ” ຈີ່ງບໍ່ເສື່ອມສະພາບໄວ? ກົດອ່ານໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ

ກີນຈັ່ງໃດບໍ່ໃຫ້ນ້ອງຊາຍເສື່ອມສະພາບໄວ:
* ຫຼຸດອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ
ໄຂມັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍຮູບຮ່າງບໍ່ດີຊອກຊື້ເຄື່ອງກໍ່ຍາກ ໄຂມັນຍັງເຮັດໃຫ້ລະດັບຮໍໂມນເພດຊາຍຂຶ້ນສູງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນອ່ອນແອໄດ້ງ່າຍ ລະດັບຮໍໂມນທາງເພດມີຄວາມສຳພັນກັບການເກີດມະເຮັງທີ່ຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ງ່າຍນັ້ນເພາະໄຂມັນໄປອຸດຕັນຕາມຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເລືອດລົມເດີນບໍ່ສະດວກ ການທີ່ອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍຈະເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິຄື ເລືອດຕ້ອງຫຼໍ່ລ້ຽງລົງໄປທີ່ລູກອັນທະໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ບໍ່ມີຕົວກັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການລັ່ງຂອງເລືອດຕິດຂັດ.

ຕຸ້ຍເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍງ່າຍ ຫົວໃຈທີ່ຕ້ອງການເຊັກກໍ່ຕ້ອງລັ່ງດ້ວຍເລືອດ ເມື່ອຄວາມຕຸ້ຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼຸດລົງ ໄຂມັນອຸດຕັນຫຼາຍຂຶ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາອ່ອນແອ ຜູ້ຍິງທີ່ກິນອາຫານປະເພດໄຂມັນຫຼາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກມະເຮັງໄດ້ຄືກັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກນັກວິໃຈສຸຂະພາບຄື: ອາຫານປະເພດຊີ້ນ ໂດຍສະເພາະຊີ້ແດງຈະມີໄຂມັນແຊກຢູ່ຫຼາຍ ຄວນເລືອກກິນຢ່າງລະມັດລະວັງຢ່າກິນຫຼາຍເກີນໄປຄວບຄຸມອາຫານລະວັງຢ່າໃຫ້ຕຸ້ຍ ເພາະອາຍຸທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນການເຜົາຜານໃນຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງ

* ຫຼຸດອາຫານປະເພດແປ້ງຄວນຈະກີນຜັກ, ໝາກໄມ້, ຖົ່ວເຫຼືອງຊ່ວຍໄດ້.
ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຖົ່ງເຫຼືອງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຮຸນແຮງຂອງມະເຮັງໄດ້ ໂດຍສະເພາະມະເຮັງທີ່ຕ່ອມລູກໝາກ ( ໄຂ່ຫຳ ) ເພາະຖົ່ວເຫຼືອງມີໂປຣຕີນທີ່ມີຄຸນຄ່າເປັນຮໍໂມນພືດທີ່ວ່າ: “ ໄຟໂຕເອສໂຕຣເຈນ “ (phytoestrogen) ໂປຣຕີນທີ່ໄດ້ມາຈາກຮໍໂມນ ໄຟໂຕເອສໂຕຣເຈນ ສຳລັບຜູ້ຊາຍຊ່ວຍໃຫ້ສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍຄົງທີ່ປັບຮໍໂມນໃຫ້ສະເໜີ ແລະບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປທ່ານຄວນເລືອກກິນຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ເມັດພືດພັນຕ່າງໆ ໂດຍນັກວິໃຈທົ່ວໂລກຕ່າງກໍ່ຢືນຢັນໃຫ້ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຜັກ, ໝາກໄມ້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງໄດ້ ໂດຍໝາກອຶ ແລະ ຜັກກາດນາໄດ້ຄືກັນ ສ່ວນໃນພືດຖົ່ວເມັດແຫ້ງຕ່າງໆຈະມີສານ ໄອໂຊຟຣາໂວນສູງ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຫຼືຕ້ານມະເຮັງໄດ້.

ກີນໝາກເລັ່ນຫຼາຍໄດ້ຍິ່ງດີຈະເປັນໝາກເລັ່ນທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານກໍ່ໄດ້ ເພາະໝາກເລັ່ນທີ່ຜ່ານການປຸງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈະປ່ອຍສານ ໄລໂຄຕີນ ອອກຈາກພະໜັງເຊວໄດ້ດີຫຼາຍກວ່າໝາກເລັ່ນດິບ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາດູດຊືມໄດ້ດີຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

* ຫຼຸດອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມ
ອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມ ຢູ່ໃນກຸ່ມອາການທີ່ມີໂຊດ່ຽມສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄລຊ່ຽມ ເນື່ອງຈາກອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຖ່າຍເບົາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ຫຼໍ່ລື່ນໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດໜ້ອຍລົງຜີວຈະກ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຂອງທ່ານຜ່ອຍໄວຂຶ້ນ ທ່ານຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຄວນຫຼຸດອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມທີ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດສານໂຊດ່ຽມຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກຸ່ມອາຫານປະເພດເກືອ, ນໍ້າສະອິ້ວ, ນໍ້າປາ, ໄຂ້ເຄັມ, ປາເຄັມ…

ອາຫານປະເພດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍ້າໝັກໂຕຂຶ້ນງ່າຍ, ມີໜ້າທ້ອງງ່າຍ, ອາຫານທອດ, ແກງກະທິ,ຂອງມັນ, ຂະໝົມກິນຫຼີ້ນແຫ່ງກີິນກະແຫ່ງເພີນນັ້ນແລະໂຕດີ ອາຫານທີ່ກ່າວເຖິງເປັນກຸ່ມອາຫານທີ່ມີແຄລຊ່ຽມຕໍ່າບໍ່ຄ່ອຍມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຜົາຜານໜັກ

* ຫຼຸດຢາສູບ, ກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍ
ໂລກຕັບອ່ອນອັກເສບກະທັນຫັນ, ໂລກເບົາຫວານ, ໂລກຕັບແຂງ, ໂລກກະເພາະອາຫານອັກເສບ, ແຜເກີດຈາກນໍ້າຍ່ອຍ, ໂລກໄຕ, ໂລກປະດົງ ແລະ ພິດຂອງເຫຼົ້າຊຳເຮື້ອຈຸດສຳຄັນຄື: ການເຊື່ອມໂຊມສະມັດຕະພາບທາງເພດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕາມມາຖ້າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເປັນໂລກຕ່າງໆດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໂລກເຊື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດຈະຖາມຫາທ່ານແນ່ນອນເພາະທໍາມະຊາດຂອງສັດ ແລະ ມະນຸດທີ່ເປັນສັດໂລກຊະນິດໜຶ່ງຫາກຮ່າງກາຍບໍ່ພ້ອມຈະສືບພັນ ເນື່ອງຈາກເປັນໂລກຕ່າງໆຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ການບໍ່ແຂ່ງຕົວຂອງອະໄວຍະວະເພດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ການຫຼີກລ້ຽງເຫດປັດໃຈສ່ຽງຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະເຫຼົ້າ, ເບຍ, ຢາສູບ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງຄວບຄຸມໂລກທີ່ເປັນຢູ່ລ່ວງໜ້າເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ, ຄວາມເດັນເລືອດ, ບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ, ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫຼຸດພາວະຄວາມຄຽດ, ເຮັດຈິດໃຈໃຫ້ຜ່ອງໃສ ແລະ ຮັກສາຄອບຄົວໃຫ້ເປັນສຸກຢູ່ສະເໝີລວມທັງປຶກສາແພດເມື່ອເລີ່ມມີອາການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ້ານີ້ຈະເປັນວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດໄດ້.

—————————————–
ສຸຂະພາບ ອັບເດດ | Health Update

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.