ເພງ: ຊຶ້ງໃຈສະເຫມີ ແພັດ ເພັດດາວອນ (ມ່ວນຫລາຍເພງນີ້)

ຊຶ້ງໃຈສເມີ
ຂັບຮ້ອງໂດຍ:ແຜດ ເພັດດາວອນ-ສປປ ລາວ
ເນື້ອຮ້ອງ & ທຳນອງ:ວີລະໄຊ ສັກປະເສີດ- ສປປ ລາວ
ຫ້ອງອັດສຽງ- Studio V62 -ສປປ ລາວ

Posted by Lao Dum on Friday, March 30, 2018