ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ກັບ 7 ອາການ ໄສ້ຕີ່ງອັກເສບ ທີ່ເຮົາສົງໃສ ທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ ແລະ ປະໄວ້ດົນ ມີລັກຊະນະອາການແນວໃດແດ່…..ໄປເບີ່ງເລີຍ

ອາການ ໄສ້ຕີ່ງອັກເສບ ທີ່ເຮົາສົງໃສ ແລະບໍ່ຄວນປະໄວ້ດົນເພາະມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖີງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້
ໄສ້ຕີ່ງອັກເສບ ເປັນອາການທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ອາດເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຖ້າປະໄວ້ດົນບາງລາຍເຖີງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ ແຕ່ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເຮົາກຳລັງເຈັບໄສ້ຕິ່ງອັກເສບອ່ານເລີຍ


1. ເຈັບທ້ອງບໍລິເວນສາຍບື
ອາການທຳອິດຂອງໄສ້ຕິ່ງອັກເສບນັ້ນຈະເລີ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຈາກການເຈັບທ້ອງດ້ານຂວາເບື້ອງລຸ່ມແລ້ວຈື່ງຄ່ອຍໆ ເຈັບບໍລິເວນສາຍບື ແລະ ເຈັບລາມໄປຫາຫນ້າທ້ອງຄ້າຍຄືເຈັບກະເພາະ ອາການເຫລົ້ານີ້ຈະເຈັບແຮງຂື້ນເລື່ອຍຖ້າເຮົາເຫນັງຕີງແຮ


2. ເກີດອາການເຈັບຢ່າງກະທັນຫັ່ນ
ການເຈັບປວດບໍລິເວນດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າທ້ອງຈະແຮງຂື້ນໂດຍອາການເຈັບທ້ອງນີ້ຈະເພີ່ມໄວໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ
3. ມີໄຂ້ຕ່ຳໆ ແລະ ຫນາວສັ່ນ
ອາການໄສ້ຕິ່ງອັກເສບນັ້ນຄ້າຍຄືກັບອາການເຈັບທ້ອງເນື່ອງຈາກຕິດເຊື້ອບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ມີໄຂ້ຕ່ຳໆ ຫນາວສັ່ນ ບໍ່ມີແຮງປວດຮາກອີກດ້ວຍ


4. ປຸ້ນທ້ອງ ປວດຮາກ ແລະ ເບື່ອອາຫານ
ຖ້າມີອານການເບື່ອອາຫານພ້ອມອາການຄື່ນໄສ້ ແລະ ປວດຮາກ ແຕ່ຖ້າຫາກອາການຮ້າຍແຮງຈະເຈັບທ້ອງດ້ານຂວາເບື້ອງລຸ່ມແຮງ ພ້ອມອາການຮາກປະສົມນຳ
5. ທ້ອງຜູກ ຫລື ຖອກທ້ອງ
ຖ້າມີອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ມີມູກປົນອອກມາຜິດປົກກະຕິຮ່ວມກັບອາການເຈັບທ້ອງດ້ານຂວາເບື້ອງລຸ່ມ


6.  ທ້ອງອືດ ແລະ ມີແກ໊ສໃນກະເພາະອາຫານ
ຖ້າມີອາການທ້ອງອືດ ແລະມີແກ໊ສຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍກ່ວາສອງມື້ ພ້ອມກັບເຈັບທ້ອງປາກມີກີ່ນລີ່ນເປື້ອນຄວນຄິດຫາໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ
7. ອາການເຈັບ
ຈະມີອາການເຈັບຄ່ອຍໆ ໃຊ້ມືກົດລົງໄປກໍ່ຈະເຈັບແຮງ

ທ່ານຊາຍຄວນຮູ້ໄວ້…!! ກີນອາຫານແນວໃດ ” ນ້ອງຊາຍ ” ຈີ່ງບໍ່ເສື່ອມສະພາບໄວ? ກົດອ່ານໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ

ກີນຈັ່ງໃດບໍ່ໃຫ້ນ້ອງຊາຍເສື່ອມສະພາບໄວ:
* ຫຼຸດອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ
ໄຂມັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍຮູບຮ່າງບໍ່ດີຊອກຊື້ເຄື່ອງກໍ່ຍາກ ໄຂມັນຍັງເຮັດໃຫ້ລະດັບຮໍໂມນເພດຊາຍຂຶ້ນສູງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນອ່ອນແອໄດ້ງ່າຍ ລະດັບຮໍໂມນທາງເພດມີຄວາມສຳພັນກັບການເກີດມະເຮັງທີ່ຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ງ່າຍນັ້ນເພາະໄຂມັນໄປອຸດຕັນຕາມຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເລືອດລົມເດີນບໍ່ສະດວກ ການທີ່ອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍຈະເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິຄື ເລືອດຕ້ອງຫຼໍ່ລ້ຽງລົງໄປທີ່ລູກອັນທະໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ບໍ່ມີຕົວກັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການລັ່ງຂອງເລືອດຕິດຂັດ.

ຕຸ້ຍເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍງ່າຍ ຫົວໃຈທີ່ຕ້ອງການເຊັກກໍ່ຕ້ອງລັ່ງດ້ວຍເລືອດ ເມື່ອຄວາມຕຸ້ຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫຼຸດລົງ ໄຂມັນອຸດຕັນຫຼາຍຂຶ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາອ່ອນແອ ຜູ້ຍິງທີ່ກິນອາຫານປະເພດໄຂມັນຫຼາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກມະເຮັງໄດ້ຄືກັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກນັກວິໃຈສຸຂະພາບຄື: ອາຫານປະເພດຊີ້ນ ໂດຍສະເພາະຊີ້ແດງຈະມີໄຂມັນແຊກຢູ່ຫຼາຍ ຄວນເລືອກກິນຢ່າງລະມັດລະວັງຢ່າກິນຫຼາຍເກີນໄປຄວບຄຸມອາຫານລະວັງຢ່າໃຫ້ຕຸ້ຍ ເພາະອາຍຸທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນການເຜົາຜານໃນຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງ

* ຫຼຸດອາຫານປະເພດແປ້ງຄວນຈະກີນຜັກ, ໝາກໄມ້, ຖົ່ວເຫຼືອງຊ່ວຍໄດ້.
ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຖົ່ງເຫຼືອງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຮຸນແຮງຂອງມະເຮັງໄດ້ ໂດຍສະເພາະມະເຮັງທີ່ຕ່ອມລູກໝາກ ( ໄຂ່ຫຳ ) ເພາະຖົ່ວເຫຼືອງມີໂປຣຕີນທີ່ມີຄຸນຄ່າເປັນຮໍໂມນພືດທີ່ວ່າ: “ ໄຟໂຕເອສໂຕຣເຈນ “ (phytoestrogen) ໂປຣຕີນທີ່ໄດ້ມາຈາກຮໍໂມນ ໄຟໂຕເອສໂຕຣເຈນ ສຳລັບຜູ້ຊາຍຊ່ວຍໃຫ້ສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍຄົງທີ່ປັບຮໍໂມນໃຫ້ສະເໜີ ແລະບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປທ່ານຄວນເລືອກກິນຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ເມັດພືດພັນຕ່າງໆ ໂດຍນັກວິໃຈທົ່ວໂລກຕ່າງກໍ່ຢືນຢັນໃຫ້ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຜັກ, ໝາກໄມ້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງໄດ້ ໂດຍໝາກອຶ ແລະ ຜັກກາດນາໄດ້ຄືກັນ ສ່ວນໃນພືດຖົ່ວເມັດແຫ້ງຕ່າງໆຈະມີສານ ໄອໂຊຟຣາໂວນສູງ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຫຼືຕ້ານມະເຮັງໄດ້.

ກີນໝາກເລັ່ນຫຼາຍໄດ້ຍິ່ງດີຈະເປັນໝາກເລັ່ນທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານກໍ່ໄດ້ ເພາະໝາກເລັ່ນທີ່ຜ່ານການປຸງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈະປ່ອຍສານ ໄລໂຄຕີນ ອອກຈາກພະໜັງເຊວໄດ້ດີຫຼາຍກວ່າໝາກເລັ່ນດິບ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາດູດຊືມໄດ້ດີຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

* ຫຼຸດອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມ
ອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມ ຢູ່ໃນກຸ່ມອາການທີ່ມີໂຊດ່ຽມສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄລຊ່ຽມ ເນື່ອງຈາກອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຖ່າຍເບົາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ຫຼໍ່ລື່ນໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດໜ້ອຍລົງຜີວຈະກ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຂອງທ່ານຜ່ອຍໄວຂຶ້ນ ທ່ານຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຄວນຫຼຸດອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຄັມທີ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດສານໂຊດ່ຽມຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກຸ່ມອາຫານປະເພດເກືອ, ນໍ້າສະອິ້ວ, ນໍ້າປາ, ໄຂ້ເຄັມ, ປາເຄັມ…

ອາຫານປະເພດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍ້າໝັກໂຕຂຶ້ນງ່າຍ, ມີໜ້າທ້ອງງ່າຍ, ອາຫານທອດ, ແກງກະທິ,ຂອງມັນ, ຂະໝົມກິນຫຼີ້ນແຫ່ງກີິນກະແຫ່ງເພີນນັ້ນແລະໂຕດີ ອາຫານທີ່ກ່າວເຖິງເປັນກຸ່ມອາຫານທີ່ມີແຄລຊ່ຽມຕໍ່າບໍ່ຄ່ອຍມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຜົາຜານໜັກ

* ຫຼຸດຢາສູບ, ກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍ
ໂລກຕັບອ່ອນອັກເສບກະທັນຫັນ, ໂລກເບົາຫວານ, ໂລກຕັບແຂງ, ໂລກກະເພາະອາຫານອັກເສບ, ແຜເກີດຈາກນໍ້າຍ່ອຍ, ໂລກໄຕ, ໂລກປະດົງ ແລະ ພິດຂອງເຫຼົ້າຊຳເຮື້ອຈຸດສຳຄັນຄື: ການເຊື່ອມໂຊມສະມັດຕະພາບທາງເພດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕາມມາຖ້າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເປັນໂລກຕ່າງໆດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໂລກເຊື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດຈະຖາມຫາທ່ານແນ່ນອນເພາະທໍາມະຊາດຂອງສັດ ແລະ ມະນຸດທີ່ເປັນສັດໂລກຊະນິດໜຶ່ງຫາກຮ່າງກາຍບໍ່ພ້ອມຈະສືບພັນ ເນື່ອງຈາກເປັນໂລກຕ່າງໆຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ການບໍ່ແຂ່ງຕົວຂອງອະໄວຍະວະເພດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ການຫຼີກລ້ຽງເຫດປັດໃຈສ່ຽງຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະເຫຼົ້າ, ເບຍ, ຢາສູບ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງຄວບຄຸມໂລກທີ່ເປັນຢູ່ລ່ວງໜ້າເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ, ຄວາມເດັນເລືອດ, ບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ, ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫຼຸດພາວະຄວາມຄຽດ, ເຮັດຈິດໃຈໃຫ້ຜ່ອງໃສ ແລະ ຮັກສາຄອບຄົວໃຫ້ເປັນສຸກຢູ່ສະເໝີລວມທັງປຶກສາແພດເມື່ອເລີ່ມມີອາການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ້ານີ້ຈະເປັນວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດໄດ້.

—————————————–
ສຸຂະພາບ ອັບເດດ | Health Update

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດສະໝຸນໄພ 2 ຢ່າງນີ້ ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ປ່ອຍເປັນໄຂ້ຫວັດອີກຕໍ່ໄປ

ນີ້ຄືການລວມຕົວທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ສາມາດຮັກສາໂລກຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍັງຮັກສາໂລກຫວັດ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງທັນທີ
ການໃຊ້ເຄື່ອງເທດເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ເມື່ອນຳມັນມາລວມກັນຈະໃຫ້ປະສິດທິ ພາບຫຼາຍແຕ່ກໍຍັງມີປະສິດທິພາບໃນການເພີ່ມການເຜົາຜານ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກຫວັດ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ລວມເຖີງໄວຮັສໃຫ້ກັບເຈົ້າ

ກະທຽມ ແລະ ຂິງເປັນຄູ່ປະສົມທີ່ດີທີ່ສຸດ ເມື່ອນຳມາລວມກັນຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍແຕ່ກໍຍັງມີສະໝຸນໄພຊະນິດອື່ນໆ ອີກຫຼກຫຼາຍທີ່ສາມາດດູແລຮັກສາສຸຂະພາບເຈົ້າໄດ້ ແລະ ເຈົ້າຄວນເພີ່ມເຂົ້າໃນເມນູອາຫານຂອງເຈົ້າທຸກມື້

ກະທຽມ
ກະທຽມມີຄຸນສົມບັດຕານເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອລາທີ່ແຂງແຮງຫຼາຍ ແລະ ມັນຍັງມີຄຸນສົມບັດຕ້ານມະເຮັງ ຊ່ວຍລົດລະດັບຄໍເລສເຕີລໍ ແລະ ເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ນີ້ຈື່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ກະທຽມຖືກເອີ້ນວ່າເປັນພັນທະມິດຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ
ກະທຽມອຸດົມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ B ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສານອັນລິຊິນ ນິຍົມນຳມັນມາເປັນສ່ວນປະສົມຫຼັກໃນຢາປະຕິຊີວະນະ ແລະ ມັນຍັງມີກິ່ນຫອມອີກດ້ວຍ

ເຈົ້າຄວນໃສ່ກະທຽມລົງຕົ້ມລວມກັບເນື້ອສັດ ແລະ ໃສ່ລວມໄປກັບຜັກສະລັດ ແລະ ຈະດີທີ່ສຸດຖ້າເຈົ້າກິນແບບສົດໆ ໂປຍນ້ຳມັນໝາກກອກລົງໄປບາງໆ ເທີ່ງກີບກະທຽມເພື່ອໃຫ້ກິ່ນທີ່ຮຸ່ນແຮງຂອງມັນໃຫ້ຈາງລົງ
ເຄັດລັບເສີມ: ເຮັດຄວາມສະອາດກະທຽມໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະນຳໄປໃຊ້ ແລະ ຢ່າປອກເປືອກກະທຽມແລ້ວສັບຖີ້ມໄວ້ດົນໆ ເພາະມັນຈະສູນເສຍຄຸນປະໂຫຍດເນື່ອງຈາກມັນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາອອກຊິເດຊັນ ພາສລີ ແລະ ແອັບເປີ້ນຈະຊ່ວຍກຳຈັດກິ່ນຂອງກະທຽມໄດ້ດີ

ຂິງ
ຂິງເປັນໜຶ່ງໃໃນສະໝຸນໄພທຳມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ມັນມີຊີລີນຽມ ແມງການີສ ເບຕ້າແຄໂຮທີນ ວິຕາມິນຊີ ແລະ ໂພແທັກຊຽມ ເຈົ້າສາມາດຫາຂິງສົດໃຊ້ຕະຫຼອດທັ້ງປີ
ມັນປ້ອງກັນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ໃຫ້ຢາຂັບຖ່າຍທີ່ມີສັກກະຍະພາບອີກທັ້ງຍັງມີຄຸນສົມບັດເປັນຢາຂ້າເຊື້ອໄດ້ຢ່າງດີ

ຊຸບຂິງ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ ຂິງນິຍົມນຳມາໃຊ້ໃໃນການປຸງອາຫານ ແລະ ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະ ໝາກອຶ ມັນຊ່ວຍເພີ່ມຣົດຊາດໃຫ້ກັບຊອດ ລວມເຖີງສະລັດໝາກເລັ່ນແລະພິກໄທ ຫາກເຈົ້າບໍ່ມັກຊອດຣົດຊາດທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນຈົນເກີນໄປໃຫ້ເຈົ້າເພີ່ມຫົວກາລົດ ແລະ ບີທຣູດລົງໄປປະສົມໄດ້

ສູດລົດນຳ້ໜັກ ພຽງກິນນົມກັບໄຂ່ຕົ້ມ

ຂໍບອກວ່າສູດນີ້ເຮັດແລ້ວເຫັນຜົນແທ້ແຕ່(ອອກສິທໍລະມານໂຕເອງໄປໜ້ອຍໜື່ງ) ແຕ່ວ່າທຸກຄົນເຮັດໄດ້ ອາດຈະກິນຜັກຕົ້ມມາເພີ່ມເຕີມເວລາຢາກ ແຕ່ວ່າຂໍ່ບອກສູດນີ້ ງົດເຂົ້າໜົມຫວານ ໂດຍເດັດຂາດ ຢຳ້ວ່າເດັດຂາດ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີຄື ໄຂ່ ກັບ ນົມ ແລະໃຈ

ມື້ທຳອິດ

ຕອນເຊົ້າ ນຳ້ 1ຈອກເຕັມໆອັດເຂົ້າໄປເລີຍ ຕົ້ມໄຂ່ກິນໜື່ງໜ່ວຍ ລະຫວ່າງນັ້ນຖ້າຢາກກະກິນນົມຫຼືນຳ້ກໍ່ໄດ້
ຕອນສວາຍ ໄຂ່ອີກ 2ໜ່ວຍ ຕາມມາດ້ວຍນົມຫຼືຜັກຕົ້ມ
ຕອນແລງ ກິນນົມແລ້ວອອກກຳລັງກາຍຂາໜ້ອຍ ແລ້ວອາບນຳ້ນອນເລີຍເຮົາຕ້ອງນອນກ່ອນ 9 ໂມງແລງທຸມື້(ຜິວພັນຈະໄດ້ດີ)

ມື້ທີສອງ

ຕອນເຊົ້າຕື່ນມາ ອັດນຳ້ເຂົ້າໄປອີກ 1ຈອກ ຕົ້ມໄຂ່ 2ໜ່ວຍ ຕົ້ມຜັກ ນຳ້ ແລະນົມ( ທີ່ຕ້ອງກິນຫຼາຍເພາະມື້ທີສອງ ເຊື່ອເລີຍວ່າຕ້ອງມີຄົນກະບະແຕກແນ່ນອນ555)
ຕອນສວາຍ ໄຂ່ອີກ 1 ໜ່ວຍພ້ອມຜັກຕົ້ມ ແລະນົມ
ຕອນແລງ ເຮັດຄືກັບມື້ທຳອິດເລີຍ

ມື້ທີສາມ

ຕອນເຊົ້າ ອັດນຳ້ 1 ຈອກ ໄຂ່ຕົ້ມ 1ໜ່ວຍ ຂະໜົມປັງກະໄດ້ ນຳ້ ແລະນົມ
ຕອນສວາຍ ໄຂ່ອີກ 1ໜ່ວຍ ພ້ອມຜັກຕົ້ມ ແລະນົມ
ຕອນແລງ ເຮົາເຮັດຄືກັບມື້ທຳອິດເລີຍ ອາດຈະໃຫ້ລາງວັນໂຕເອງແດ່ໜ້ອຍໜື່ງທີ່ເຮັດສຳເລັດ

ກໍ່ທໍ່ນີ້ແລະ ສຳຫຼັບບາງຄົນເຮັດໄດ້ ແຕ່ສຳຫຼັບໝູ່ເພື່ອນຄົນອື່ນເຮົາກະບໍ່ຮູ້ ມັນແລ້ວແຕ່ບຸກຄົນ ອົດທົນ ແລະລະບຽບຫຼາຍສຳ່ໃດ ຂໍໃຫ້ພະຍາຍາມເດີ້ ສູ້ໆ

ທີ່ມາ : pantip

ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ດີຕໍ່ຫົວໃຈແນ່ນອນ

1. ກະທຽມ ອາຫານປະຈຳຄົວ ມີສັບພະຄຖນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຕ້ານການເກີດມະເຮັງ ແລະຍັງຊ່ວຍການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຊ້າລົງ ເພີ່ມການບີບ ແລະຄາຍຕົວຂອງຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈດີຂື້ນ ລວມທັ້ງຂະຫຍາຍຫຼອກເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອກມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະລົດແຮງດັນເລືອດ ່ວຍຢັບຢັ້ງການແຂງຕົວຂອງເລືອດ ກິນກະທຽມສົດມື້ລະ 2-3 ກີບຈະຊ່ວຍຫົວໃຈແຂງແຮງ

2. ຜັກຕະກູນກະຫຼຳ່ ເຊັນ ກະຫຼຳ່ປີ ດອກຄະນ້າ ມີສານຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຕ່າງໆ ເຊັ່ນມະເຮັງ ແລະໂລກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ

3. ຫົວຫອມ ເຊັ່ນ ຫົວຫອມໃຫຍ່ ຫົວຫອມແດງ ອຸດົມໄປກ້ວຍສານຕ້ານອານຸມູນອິດສະລະຊ່ວຍບົດລະດັບຄໍເລດເຕີລໍທີ່ເປັນຕົວກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກຫົວໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນ ຊ່ວຍຮັກສາໂລກຫອບ ໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ ໂລກພູມແພ້ ແລະອື່ນໆ ແລະຍັງມີສານສຳຄັນຄື ຟາໂວນອຍ ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຂມັນບໍ່ໃຫ້ເກາະຕາມຜະໜັງເສັ້ນເລືອດ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈ

3. ພືດຕະກູນຖົ່ວ ໄດ້ແກ່ ຖົ່ວດິນ ຖົ່ວແດງຖົ່ວຂຽວ ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະຖົ່ວຂາວ ປະກອບໄປດ້ວຍໄຟເບີສູງ ເຊິ່ງຊ່ວຍລະດັບໂຄເລດເຕີລໍ ້ຮັດໃຫ້ລົດອັດຕາການສ່ຽງຈໍ່ການເກີດໂລກຫົວໃຈດ້ວຍ

4. ປາທະເລ ເຊັ່ນປາທູ ແລະອື່ນໆ ອຸດົມໄປດ້ວຍກົດໄຂມັນໂອເມກ່າ 3 ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງະໝອງ ແລະຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ລົດການເກີດໂລກຫົວໃຈ ແລະຫຼອດເລືອດອຸດຕັນ

5. ໝາກເຜັດຂີ້ໜູ ມີສານແຄບໄຊຊີນ ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫຼອດເລືອດ ຢັບຢັ້ງ ການຫົດຕົວຂອງຫຼອດເລືອດ ແລະຊ່ວຍລະລາຍເລືອດທີ່ອຸດຕັນໃນຫຼອດເລືອດຫົວ ຈື່ງຊ່ວຍບົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຫົວໃຈ

6. ໃບເຕີຍຫອມ ມີສັບພະຄຸນລົດອາການກະຫາຍນຳ້ ແລະບຳລຸງຫົວໃຈ ການດື່ມນຳ້ໃບເຕີຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາເມື່ອ ແລະສົດຊື່ນ

7. ເມັດໝາກບົວ ຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດ ເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງຫົວໃຈ ແລະຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈ ມີລິດກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ແລະປ້ອງກັນອາການຫົວໃຈເຕັ້ນບໍ່ເປັນປົກກະຕິ.

ວິທີກຳຈັດເຫົາແລະຂີ້ກາກດ້ວຍໃບໝາກຂຽບ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໃບໝາກຂຽບ
ຄົນສະໄໝບູຮານໃຊ້ໃບສົດຂອງ ”ໝາກຂຽບແລະເມັດໃຊ້ຂ້າເຫົາແລະພະຍາດຂີ້ກາກໂດຍເອົາໃບໝາກຂຽບ


ວິທີຮັກສາຢູ່2 ວິທີຄື
ນຳໃບໝາກຂຽບປະມານ 3-4 ໃບມາບົດ ຫລື ຕຳໃຫ້ລະອຽດແລ້ວນຳມາປະສົມກັບເຫຼົ້າ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນໄດ້ກິ່ນໝາກຂຽບ ແລ້ວນຳມາທາຫົວໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວເອົາຜ້າກຄຸມໄວ້ປະມານ 10-30 ນາທີ ແລະ ເອົາຜ້າອອກໃຊ້ຫວີ ຫວີ ເຫົາກໍຕົກລົງມາທັນທີ


ນຳໃບໝາກຂຽບ 7-8 ໃບ ມາຕຳໃຫ້ລະອຽດແລ້ວປະສົມກັບນ້ຳທາຫົວຖິ້ມໄວ້ບຶດໜຶ່ງ ແລ້ວລ້າງອອກຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄຂ່ເຫົາຝໍ່ແລະຂ້າເຫົາໄດ້ ແລະ ສາມາດແກ້ຫິດ ແກ້ກາກເກື້ອນ ແລະ ແກ້ອາການບວມໄດ້ອີກ


ຂອບໃຈສຳລັບຂໍ້ດີໆຈາກ ລາວ Health

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ “ຜັກອີ່ຮຸມ”

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ “ຜັກອີ່ຮຸມ”

ໃບ:ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໂລກເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວຫຼືໃຊ້ໃບສົດນໍາມາຕໍາໃຫ້ລະອຽດໃຊ້ປະຄົບບໍລິເວທີ່ເປັນບາດແຜໃຊ້ເປັນຢາບໍາລຸງຂັບຍ່ຽວເປັນຕົ້ນ

ຮາກ:ມີອັລກາລອຍ2ຊະນິດຄື Morniginine ແລະ Moringine ເຊິ່ງມີລິດເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງແລະມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຂຶ້ນນໍາມາປຸງເປັນຢາບໍາລຸງຫົວໃຈໄດ້

ເມັດ:ໃຊ້ເມັດສົດນຳມາຄັ້ນເອົານໍ້າມັນອອກຈະໄດ້ Behen Oil ຫຼື Ben ໃຊ້ເປັນອາຫານໃຊ້ເຮັດເຄື່ອງສຳອາງຫຼືປຸງເປັນຢາແກ້ໄຂ້ໃຊ້ທາພາຍນອກແກ້ບວມແກ້ປວດໂລກຕາມຂໍ້

ຊ່ວຍແຊຣ໌ເອົາບຸນ

ແຊຮຕໍ່ໄປເພື່ອເອົາບຸນ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ “ຜັກອີ່ຮຸມ”

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ “ຜັກອີ່ຮຸມ”

ໃບ:ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໂລກເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວຫຼືໃຊ້ໃບສົດນໍາມາຕໍາໃຫ້ລະອຽດໃຊ້ປະຄົບບໍລິເວທີ່ເປັນບາດແຜໃຊ້ເປັນຢາບໍາລຸງຂັບຍ່ຽວເປັນຕົ້ນ

ຮາກ:ມີອັລກາລອຍ2ຊະນິດຄື Morniginine ແລະ Moringine ເຊິ່ງມີລິດເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງແລະມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຂຶ້ນນໍາມາປຸງເປັນຢາບໍາລຸງຫົວໃຈໄດ້

ເມັດ:ໃຊ້ເມັດສົດນຳມາຄັ້ນເອົານໍ້າມັນອອກຈະໄດ້ Behen Oil ຫຼື Ben ໃຊ້ເປັນອາຫານໃຊ້ເຮັດເຄື່ອງສຳອາງຫຼືປຸງເປັນຢາແກ້ໄຂ້ໃຊ້ທາພາຍນອກແກ້ບວມແກ້ປວດໂລກຕາມຂໍ້

ຊ່ວຍແຊຣ໌ເອົາບຸນ

10 ສັບພະຄຸນຂອງຜັກກູດ… ໃນການຮັກສາພະຍາດ!!!

1. ມີທາດເຫຼັກ ເຊິ່ງເປັນສານອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍສ້າງເອງບໍ່ໄດ້ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຊ່ວຍດູດຊືມອາຫານ ແລະ ເອນໄຊບາງຊະນິດຈາກໂປຕີນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ດີ ແລະ ເປັນອົງປະກອບຂອງເມັດເລືອດແດງ.
2. ອຸດົມໄປດ້ວຍເບຕາແຄໂລທີນສູງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ, ຜີວພັນ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຂອງດວງຕາ.


3. ຊ່ວຍແກ້ພິດໄຂ້, ຫຼຸດອາການໄຂ້ຕົວຮ້ອນ, ຮັກສາພິດອັກເສບ, ຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ, ປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດຈາງ ແລະ ຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ.
4. ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບຄໍເລດສະເຕີລໍໃນເລືອດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດໂອກາດການເກີດພະຍາດເລື້ອລັງໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດເບົາຫວານ ຫຼື ພາວະຫົວໃຈຂາດເລືອດ.
5. ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍມີຄວາມແຂງແຮງ, ມີປະສິດຕິພາບໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມເຊື່ອມຂອງຮ່າງກາຍ.


6. ຊ່ວຍບໍາລຸງຮ່າງກາຍບໍ່ໃຫ້ອ່ອນເພຍງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກພາຍໃນຕ່າງໆເກີດຄວາມສົມດູນ ແລະ ເຮັດວຽກດີຂື້ນ ເພາະອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ.
7. ຊ່ວຍດັບຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດປັບລະດັບຂອງອຸນນະພູມພາຍໃນເຂົ້າກັບສະພາບອາກາດຮ້ອນໆໄດ້ດີ.


8. ເປັນແຫຼ່ງຂອງເສັ້ນໄຍອາຫານ ແລະ ແຄວຊ່ຽມສູງ.
9. ເປັນຢາຊ່ວຍລະບາຍ ຖ້າຫາກນໍາໃບຜັກກູດມາຕໍາໃຫ້ແຫຼກ ແລ້ວພອກບໍລິເວນຜີວໜັງທີ່ມີອາການຄັນກໍ່ຈະຊ່ວຍບັນເທົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງຮູ້ສຶກສະບາຍຂື້ນ.


10. ມີທາດຟອດສະຟໍລັດ ເຊິ່ງເປັນສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍພໍໆກັບແຄວຊ່ຽມ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ, ເປັນອົງປະກອບຂອງເນື້ອເຍື່ອເຊວ ທີ່ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຊອງເຊວ, ການດູດຊືມ ແລະ ລະບົບຂັບຖ່າຍດ້ວຍ.

ຢາກໃຫ້ແຊຣເກັບໄວ້ແທ້ໆ ສູດນີ້ດີຫຼາຍ..! ເລື່ອງດີໆມີປະໂຫຍດ ? ສູດນ້ຳສະໝູນໄພພື້ນເມືອງ ແກ້ຄໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ ປວດ ຊາ ຕາມຮ່າງກາຍ ??

ໂຣກຄໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ ຄື ໂຣກທີ່ເກີດຈາກການຊີກຄອນຂອງກະດູກອ່ອນ ເຊີ່ງເປັນຜົນມາຈາກອາຍຸທີ່ເພີ່ມຂື້ນແລະການໃຊ້ງານຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການປວດຄໍ້ເຂົ່າຕາມມາ
ອາການທີ່ສະແດງອອກມີຄື


– ອາການປວດເປັນອາການທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ມັກເຈັບຫຼາຍຂື້ນເມື່ອໃຊ້ງານແລະລຸດລົງຫຼັງຈາກການຜັກ
– ຄໍ້ຢືດຕິດຖ້າເປັນຫຼາຍການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຈະລຳບາກ
– ຄໍ້ບວມອາດພົບ ເປັນໆ ຫາຍໆ ເກີດຈາກເຍືອບຸຄໍ້ ມີອາການອັກເສບຫຼືມີການສ້າງນ້ຳໄຂຄໍ້ເພີ່ມຂື້ນ
– ມີສຽງຫຼືມີຄວາມຮູ້ສືກວ່າກະດູກສ່ຽດສີກັນໃນເວລາເຄືອນໄຫວຄໍ້
– ຖ້າເປັນຮຸນແຮງຄໍ້ຈະຜິດຮູບຫຼືພີກຄໍ້


– – ກ້າມເນື່ອໃນອ້ອມຮອບຄໍ້ ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງແລະບໍ່ມີແຮງ ໃຜທີ່ມີອາການດັ່ງກ່າວຫຼືຢາກເຮັດໄວ້ດື່ມເອງມີສັບພະຄຸນປ້ອງກັນໂຣກໄພສາມາດເຮັດຕາມນີ້ໄດ້ເລີຍ
ສ່ວນປະສົມການເຮັດນ້ຳສະໝູນໄພ
– ນ້ຳ 40 %
– ໝາກນາວ 5 %
– ໃບຢານາງ 50 %
– ໝາກນັດ 5 %


ວິທີເຮັດ
– ໃຫ້ປັ່ນຫຼືຄັ້ນໃບຢານາງແລ້ວຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳ
– ໃຫ້ປັ່ນຫຼືຄັ້ນໝາກນັດຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳ
– ແລ້ວເອົາມາປະສົມກັບນ້ຳລວມທັງໝົດທີ່ກຽມໄວ
– ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຕື່ມນ້ຳໝາກນາວລົງໄປຄົນໆໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວເອົາມາດື່ມ (ຖ້າເຫຼືອແຊ່ຕູ້ເຢັນໄວ້ປະໄວ້ໄດ້ 15 ມື້)


– ດື່ມມື້ລະຄັ້ງ ຄັ້ງລະ 30 ຊີຊີ ປະສົມກັບນ້ຳ 1 ຈອກ ກ່ອນອາຫານ
ກຸ່ມອາກາດຂອງໂຣກທີ່ຄວນດື່ມນ້ຳສະໝູນໄພນີ້
– ໂຣກອ້ວນ ເກົ້າ ປວດຄໍ້ ເຂົ່າເສື່ອມ ເປັນໄຂ້ ເນື່ອງອກໃນເຕົ້ານົມ
– ໄຂມົນໃນເລືອດສູງ ອາຫານເປັນຜິດ ພູມແພ້ແລະແຜໃນກະເພາະອາຫານ
– ແກ້ສີວ ຝ່າ ເປັນຕະຄີວຫຼືຕີນໝາກມາດຕະຫຼອດ ລິດສີດວງທະວານ ຕັບແຂງ


– ແກ້ທ້ອງຍືງນ້ຳ ມະເຮັງ ເລືອດຈາງ ຕາຟາງ
– ແກ້ຄວາມດັນສູງຫຼືຕ່ຳເກີນໄປ ລູຄີເມຍ ຊາ ຕາມແຂນຂາ
– ແກ້ເຫືອກອັກເສບ ໂຣກຫົວໃຈ ກົດໄຫຼຢ້ອນ
ເປັນແນວໃດກໍ່ຕາມແບບນີ້ກະຕ້ອງໄດ້ລອງເບີ່ງແລ້ວຫຼືທ່ານສາມາດບອກຕໍ່ໆໝູ່ຫຼືເພືອນກັນໄດ້
ທີ່ມາ:http://saradee.club